Mineable

Bir coin için "madenciliği yapılabilir" anlamına gelir.